Toggle Nav

Tuyển dụng

Chính sách chi nhánh và cộng tác viên

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CHI NHÁNH Áp dụng từ 01/09/2017   STT Tên dịch vụ Ghi chú Phí được hưởng Giới thiệu Làm trực tiếp 1 Dịch vụ kế toán hoặc dịch vụ tư vấn thuế – Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn (+10% vào bảng báo giá) 70% – Khách hàng không yêu…[Read More]

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CHI NHÁNH

Áp dụng từ 01/09/2017

 

STTTên dịch vụGhi chú

Phí được hưởng

Giới thiệuLàm trực tiếp
1Dịch vụ kế toán hoặc dịch vụ tư vấn thuế
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn(+10% vào bảng báo giá)70%
– Khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn80%
2Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp
– Gói PRO100%
– Gói FULL80%
– Gói ALL70%
3Dịch vụ soát xét BCTC
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn(+10% vào bảng báo giá)30%N/A
– Khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn30%N/A
4Dịch vụ tư vấn Thiết lập hệ thống KSNB
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn(+10% vào bảng báo giá)30%N/A
– Khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn30%N/A
5Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động – Bảo Hiểm
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn(+10% vào bảng báo giá)70%
– Khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn80%
6Dịch vụ tư vấn triển khai phần mềm
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn(+10% vào bảng báo giá)30%N/A
– Khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn30%N/A
7Dịch Vụ Chữ ký số – Token
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn20%N/A
8Dịch vụ Tên miền-Email-Hosting-Website
– Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn20%N/A
9Cung cấp phần mềm
– BRAVO50 %N/A
– FAST50 %N/A
– MISA80 %N/A
– EMS/PMS/WMS60 %N/A
– HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ60 %

 

 

Ghi chú:

Bảng tính trên là tỷ lệ % lợi nhuận (hoặc mức phí dịch vụ) được hưởng dựa trên mức phí theo quy định của Công ty và được niêm yết trên Website chính thức của Công ty.

Mức phí này không bao gồm giá phí các dịch vụ sử dụng đối tác là bên thứ ba.

 

Điều kiện của Chi nhánh:

– Phát triển thị trường khách hàng khu vực phụ trách.

– Được quyền định biên nhân sự phù hợp cho sự phát triển của Chi nhánh và thực hiện các dịch vụ cho khách hàng.

 

Thưởng Chi nhánh:

– Hoàn thành 1 chỉ tiêu Số lượng khách hàng: 5%/Doanh số.

– Hoàn thành 1 chỉ tiêu doanh số: 5%/Doanh số.

– Hoàn thành tất cả chỉ tiêu: 10%/Doanh số.

 

Chính sách đối với Cộng tác viên:

Cộng tác viên giới thiệu khách hàng cho Công ty được hưởng 30% mức phí dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ mà công ty cung cấp (Lưu ý: không bao gồm giá phí các dịch vụ sử dụng đối tác là bên thứ ba).