Toggle Nav

Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

 

A-TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM FAST

Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao và đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp, FAST giới thiệu các gói sản phẩm phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

Fast Accounting Online – Dịch Vụ : Với 7 phân hệ nghiệp vụ, sản phẩm thích hợp với các doanh nghiệp thực hiện công việc dịch vụ như: văn phòng luật sư, tư vấn…

Fast Accounting Online – Thương Mại : Sản phẩm phù hợp với các công ty có chức năng thương mại, cần tính toán hàng tồn kho, theo dõi ngoại tệ. Sản phẩm có đến 8 phân hệ nghiệp vụ.

Fast Accounting Online – Xây Lắp : Thích hợp với các công ty xây dựng, cần theo dõi quản lý theo dự án, công trình. Sản phẩm bao gồm 9 phân hệ nghiệp vụ.

Fast Accounting Online – Sản Xuất : Chuyên ngành cho các công ty sản xuất, có tính giá thành sản phẩm, theo dõi hàng tồn kho. Sản phẩm có đến 10 phân hệ nghiệp vụ.

 

B-BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM FAST

(Fast Accounting Online)

Tên sản phẩm6 tháng12 tháng02 năm03 năm
FAO – Dịch vụ, Thương mại    950,000 1,600,000 3,000,0004,400,000
FAO – Dịch vụ, Thương mại kèm hóa đơn điện tử 1,450,000 2,600,000 4,800,0007,000,000
FAO – Xây dựng, xây lắp và sản xuất 1,050,000 1,800,000 3,400,0005,000,000
FAO – Xây dựng, xây lắp và Sản xuất kèm hóa đơn điện tử 1,550,000 2,800,000 5,200,0007,600,000

 

Lưu ý:

  • Tuỳ thuộc vào đặc thù của đơn vị kinh doanh, chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát chính thức và đưa ra giá phù hợp nhất cho quý khách hàng.
  • Quý khách hàng vui lòng liên hệ số: 09 1800 7255 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.