Toggle Nav

Phần mềm MISA

 

A-TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MISA

 

MISA SME.NET là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.
MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN là dịch vụ phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Sản xuất, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Hành chính, Kê khai thuế, Xây dựng Website,…

 

B-BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM MISA

(theo chính sách của Công Ty MISA)

 

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tínhĐơn giá (VNĐ)
Gói sản phẩm mua mới

Express

GóiMiễn phí

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm

Starter

Gói2.950.000 VNĐ

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm

Standard

Gói6.950.000 VNĐ

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Professional

Gói9.950.000 VNĐ

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Enterprise

Gói12.950.000 VNĐ

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Gói dịch vụ cập nhật phần mềm MISA SME.NET 2017 áp dụng cho khách hàng còn trong thời gian bảo hành

Phí cập nhật gói Starter

Gói/năm1.000.000 VNĐ

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Starter.

Phí cập nhật gói Standard

Gói/năm2.000.000 VNĐ

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Standard.

Phí cập nhật gói Professional

Gói/năm3.000.000 VNĐ

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Professional.

Phí cập nhật gói Enterprise

Gói/năm4.000.000 VNĐ

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Enterprise.
Phí chuyển đổi từ gói ít phân hệ lên gói có nhiều phân hệ hơn của phần mềm MISA SME.NET 2017

Gói Starter lên Standard

Gói6.000.000 VNĐ

Gồm 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

Gói Starter lên Professional

Gói9.000.000 VNĐ

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ , Tài sản cố định, Tiền lương , Tổng hợp.

Gói Starter lên Enterprise

Gói12.000.000 VNĐ

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói Standard lên Professional

Gói5.000.000 VNĐ

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

Gói Standard lên Enterprise

Gói8.000.000 VNĐ

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói Professional lên Enterprise

Gói5.000.000 VNĐ

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Các gói dịch vụ đào tạo

Đào tạo tập trung

Người/khóa1.450.000 VNĐ

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, Cần Thơ

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị

Khóa7.950.000 VNĐ

– Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

– Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Tư vấn triển khai

Gói20.000.000 VNĐ

Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 05 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.

Thay đổi Giấy phép sử dụng

GPSD/Lần650.000 VNĐ

Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh.

 

Quy định chung:

Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm MISA SME.NET 2017.

Phần mềm MISA SME.NET 2017 được bảo hành 12 tháng kể từ tháng nhận GPSD của lần mua đầu tiên.

 

Trong thời gian bảo hành hoặc trong thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật, Quý khách sẽ được:

  • Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, chính sách thuế.
  • Cập nhật liên tục các công nghệ tiên tiến và các tính năng tiện ích mới nhất của sản phẩm.
  • Áp dụng chính sách giá phí cập nhật mô tả ở mục trên. Trường hợp khách hàng trả trước phí cập nhật cho nhiều năm khi chuyển đổi lên gói sản phẩm có nhiều phân hệ hơn thì số tiền trả trước còn lại sẽ được chuyển thành tiền mua gói Phí cập nhật cho gói có nhiều phân hệ hơn.
  • Áp dụng chính sách giá chuyển đổi từ gói ít phân hệ lên gói nhiều phân hệ hơn.

 

Ngoài thời hạn bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật sẽ:

  • Được sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
  • Phí cập nhật lên phiên bản mới hoặc chuyển đổi lên gói cao hơn bằng giá bán mới của sản phẩm công bố tại thời điểm thanh toán.

Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.

Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017.

 

Lưu ý:

  • Tuỳ thuộc vào đặc thù của đơn vị kinh doanh, chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát chính thức và đưa ra giá phù hợp nhất cho quý khách hàng.
  • Quý khách hàng vui lòng liên hệ số: 09 1800 7255 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.