Toggle Nav

Phần mềm EMS-PMS

Giải pháp phần mềm trọn gói phục vụ nhu cầu quản trị của doanh nghiệp

 

A-TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ:

 

1-Phần mềm quản lý khách hàng CMS có 2 phân hệ:

 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

2-Phần mềm quản lý nhận sự HMS có 2 phân hệ:

 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

3-Phần mềm quản lý công việc WMS có 4 phân hệ sau:

 • Quản lý công việc
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin hợp đồng, hồ sơ văn bản

 

4-Phần mềm quản lý hồ sơ DMS có 2 phân hệ:

 • Quản lý hồ sơ văn bản
 • Quản lý tập tin

 

5-EMS (Enterprise Management System):

EMS là giải pháp quản lý thông tin tổng thể cho doanh nghiệp. EMS bao gồm các phân hệ chính: Bán; Mua; Dự án; Công việc; Sản xuất – Thi công xây dựng; Khách hàng; Nhân sự; Vật tư – Sản phẩm; Tài sản – Thiết bị; Tài chính – Kế toán; Hồ sơ văn bản – Tập tin; Email.

Các phân hệ này liên kết với nhau, do đó chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào một lần, EMS sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và kết xuất các báo cáo tùy biến theo nhu cầu, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

 

6-PMS (Project Management System):

PMS là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là phần mềm quản lý dự án đầu tư phù hợp với quy trình quản lý dự án xây dựng theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…

Phần mềm tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng theo thời gian.

Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

 

B-BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ:

 

STT Tên phần mềm đóng gói (Software) Máy đơn (Single)Máy chủ (Server)Máy trạm (Client)
 

A

 

Khối doanh nghiệp (Enterprise management)

1CMS 1.0 (Customer management system):

Phần mềm quản lý khách hàng, hồ sơ, tập tin

             2,900,000             5,900,000                 900,000
2HMS 3.0 (Human resource management system):

Phần mềm quản lý nhân sự, hồ sơ, tập tin

             2,900,000             5,900,000                 900,000
3WMS 3.0 (Work management system):

Phần mềm quản lý công việc, nhân sự, khách hàng, hồ sơ, tập tin

7,900,00014,900,0003,900,000
4EMS–S 3.0 (Service Enterprise Management system):

Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ, thương mại

14,900,00024,900,0004,900,000
5EMS–M 3.0 (Manufacturing Enterprise management system):

Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ,
thương mại, sản xuất, xây dựng

19,900,00034,900,0006,900,000
 

B

 

Khối dự án (Project management)

6PMS 6.0 – S (Project management system):

Phần mềm quản lý dự án dành cho chủ đầu tư

12,900,000 35,900,0005,900,000
7PMS 6.0 – B (Project management system):

Phần mềm quản lý dự án dành cho các ban quản lý lớn (bổ sung phân hệ quản lý công việc, quản lý khối lượng chi tiết công tác, quản lý tiến độ thi công, quản lý tổng hợp nhiều dự án và một số chức năng khác)

19,900,00079,900,0009,900,000
8PMS 6.0 – O (Project management system):

Phần mềm quản lý dự án dành cho các ban quản lý ODA (Bổ sung quản lý đa tiền tệ, nhiều loại thuế, các báo cáo riêng của nhà tài trợ)

21,900,000  89,900,00011,900,000

 

Lưu ý:

 • Tuỳ thuộc vào đặc thù của đơn vị kinh doanh, chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát chính thức và đưa ra giá phù hợp nhất cho quý khách hàng.
 • Quý khách hàng vui lòng liên hệ số: 09 1800 7255 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.