Toggle Nav

Phần mềm

 • Phần mềm HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

  October 12, 2017

    A-TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ Căn cứ pháp lý: Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành…[Read More]

 • Phần mềm VĂN PHÒNG

  August 23, 2017

  Tải phần mềm KTQM   * Phần mềm HTKK  * Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF – CutePdfWriter  * Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF – Bullzip  * Phần mềm đọc tệp PDF, Acrobat Reader  * Phần mềm Java plug-in  *…[Read More]

 • Phần mềm EMS-PMS

  August 22, 2017

  Giải pháp phần mềm trọn gói phục vụ nhu cầu quản trị của doanh nghiệp

 • Phần mềm ERP

  August 22, 2017

    A-TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM ERP ERP LÀ GÌ? ERP (Enterprise Resource Planning)   ERP viết tắt là Enterprise Resource Planning là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, là một phần mềm quản lý tổng thể tài nguyên doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự kiểm soát được các nguồn lực của…[Read More]

 • Phần mềm BRAVO

  August 22, 2017

  Giải pháp ERP Bravo

 • Phần mềm FAST

  August 22, 2017

  Phần mềm FAST