Toggle Nav

Bản tin

 • Thi CCHN về Thuế 2018

  June 27, 2018

  Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012; Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-TCT ngày 08/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng…[Read More and Download]

 • kế toán kiểm toán BOT

  Rủi ro doanh nghiệp và quản trị rủi ro doanh nghiệp

  July 1, 2017

  Chúng ta đều biết rằng: Đồng hành với doanh nghiệp, luôn là những nguy cơ và rủi ro. Vậy rủi ro doanh nghiệp là gì? Kế toán thuế BOT xin chia sẻ với các bạn vấn đềnày qua bài viết: Rủi ro doanh nghiệp và quản trị rủi ro doanh nghiệp 1. Rủi ro doanh…[Read More]

 • kế toán kiểm toán BOT

  Để triển khai thành công KPIs

  July 1, 2017

  Chúng ta đều đã nghe về phương pháp xây dựng KPI (Key performance indicators) hay Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard). Tuy nhiên số doanh nghiệp thành công không nhiều. Tại sao lại như vậy? Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng việc triển khai thành công KPIs là việc tất yếu khách quan,…[Read More]

 • kế toán kiểm toán BOT

  Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động

  July 1, 2017

  Vốn hoạt động kinh doanh là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có bao nhiêu nguồn huy động vốn, và cách huy động cũng như ưu nhược điểm của từng nguồn vốn đó thế nào? Kế toán thuế BOT xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết: Các nguồn vốn của…[Read More]

 • kế toán kiểm toán BOT

  Tái cấu trúc doanh nghiệp.

  July 1, 2017

  Tái cấu trúc doanh nghiệp là một tất yếu khách quan đối với những doanh nghiệp phát triển nóng và mong muốn phát triển bền vững. Những doanh nghiệp nào qua giai đoạn khởi nghiệp đều phải tái cấu trúc. Vậy tái cấu trúc doanh nghiệp là gì, cần p hải tái cấu trúc thế…[Read More]

 • kế toán kiểm toán BOT

  Phạt tù từ 2 – 7 năm nếu trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT

  July 1, 2017

  Lần đầu tiên, các hành vi trốn và gian lận đóng BHXH, BHYT, BHTN được đưa vào Luật Hình sự. Đây là một trong các nội dung được quy định tại Điều 216, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc Hội thông qua tại Kỳ họp 10, Quốc hội khóa 13. Bên cạnh…[Read More]